28-29 listopada 2019, Katowice, Hotel Vienna House Easy Katowice

X Śląski Meeting Siatkówkowy


Szanowni Państwo,

 

X Jubileuszowy Śląski Meeting Siatkówkowy to wyróżniająca się konferencja dla lekarzy okulistów, ceniona i oczekiwana przez wielu z Nas. Nie byłoby to  możliwe  bez znakomitych wykładowców, bez łaknących wiedzy uczestników i wielu osób, które niejako w tle głównych wydarzeń czuwają nas sprawnym ich przebiegiem.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ogromne zaangażowanie, za pytania, za bycie razem – bo, jak się okazało, to najliczniejsza konferencja w dziesięcioletniej historii.

Dziękujemy laureatowi lampki górniczej prof. Maciejowi Wojtkowskiemu, że prezentując nam swe dokonania czyni nas świadkami nie tylko historii okulistyki, ale i uczestnikami jej przyszłości.

Dziękujemy prof. Constantino Trombettcie, że zaszczycił nas swoją obecnością i przedstawił polskim okulistom swoje doświadczenia.

Szczególne podziękowania należą się prof. Edwardowi Wylęgale, za wytrwałość w realizacji celu jakim jest idea szerzenia wiedzy i wdrażania jej w praktyce, za „zarażanie” swojego zespołu swoimi pomysłami i nieustającą motywację do dalszej pracy.

Dziękujemy pozostałym wykładowcom, autorom kursów i plakatów za czas który poświęcili, aby swoją wiedzę przekazać dalej. Niech liczba uczestników świadczy o tym jak bardzo ten fakt jest doceniany.

Dziękujemy członkom obu komitetów, naukowego i organizacyjnego za wysiłek organizacyjny i wkład merytoryczny w treści prezentowane podczas konferencji.

Dziękujemy naszemu głównemu organizatorowi firmie InspireCongress oraz Fundacji na Rzecz Nauki i Medycyny za stworzenie przestrzeni dla szerzenia wiedzy w przyjaznej i koleżeńskiej atmosferze.

Dziękujemy sponsorom za liczny udział i wsparcie udzielone organizatorami i uczestnikom konferencji. To wszystko motywuje nas do kolejnych wyzwań, w tym XI ŚMS, a spotykamy się jak zwykle w stolicy Górnego Śląska 26 i 27 listopada 2020 roku!

 

dr hab. n. med. Anita Lyssek-Boroń
dr hab. n.  med. Dariusz Dobrowolski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

 

Hotel Vienna House Easy Katowice
ul. Sokolska 24
40-086 Katowice

28-29 listopada 2019

ORGANIZATOR

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śl. 95
53-332 Wrocław

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71/7809052
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach